Školní družina

tel. 724 191 955

Vychovatelka: Mgr. Marta Rozsypalová

2.11.2017 Preventivní program v ZŠ - pozitivní klima ve třídě

O úroveň výš


O úroveň výš


Diskuse k 2.11.2017 Preventivní program v ZŠ - pozitivní klima ve třídě

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz