Základní škola

tel. 724 191 955

Ředitelka: Mgr. Dana Popová

Učitelka: Mgr. Nikola Smetanová

Učitelka: Mgr. Marta Rozsypalová

Školnice: Martina Komendová

Aktuálně

Jsme zapojeni do těchto projektů:

MŮŽE SI ŠKOLA NYNÍ OBJEDNAT DOTOVANÉ OCHUCENÉ VÝROBKY?

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Akce na měsíc květen a červen 2019

19. 5. 2019 (neděle) – Vystoupení ke Dni matek, které se uskuteční v KD Dešov ve 14 hodin.

21. 5. 2019 (úterý) – Preventivní program primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, který se uskuteční během dopoledního vyučování ve škole. Program se týká základů bezpečného chování cyklistů a chodců.

24. 5. 2019 (pátek) – návštěva společnosti ESKO-T v Třebíči, která se zabývá svozem a tříděním odpadu. Program exkurze bude rozdělen do několika bloků – prezentace a film, prohlídka třídicí linky, sběrného dvora a Odpadového centra v Petrůvkách. Pojedeme soukromým autobusem v 8:00 hodin od školy. Vše bude hrazeno z Projektu. Návrat ve 12:00 hodin na oběd. Odpolední vyučování bude pokračovat podle rozvrhu.

31. 5. 2019 (pátek) – Den dětí ve škole.

5. 6. 2019 (středa) – Školní fotografování v 9:30 hodin v tělocvičně ZŠ (třídy, skupinky, dvojice, jednotlivci) - FOTOATELIÉR NX Studio Moravské Budějovice.

7. 6. 2019 (pátek) – Dopravní výchova v Moravských Budějovicích – teoretická i praktická část, nutné helmy na kolo (žáci 3., 4. a 5. ročníku).

12. 6. 2019 (středa) – Dvojjazyčné divadelní představení Divadelní společnosti Zlín v Besedě Moravské Budějovice (představení v angličtině a češtině). Jde o příběh plný písniček a legrace o nešikovném medvědovi a jeho spolupráci se sedlákem (A silly bear).

20. 6. 2019 (čtvrtek) - Školní výlet na úspěšnou didakticko-divadelní pohádku Princ Bajaja, která se bude konat  na zámku Jevišovice. Bajaja bojuje na opravdovém koni a v opravdové zbroji. Děti si po skončení pohádky mohou vyzkoušet spoustu činností a řemesel z doby, kdy žili princové a princezny.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Projekt

Škola základ života

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

!!! Divadelní představení pro děti MŠ a žáky ZŠ (v tělocvičně ZŠ)

12. 2. 2019 - Divadlo "Netratrdlo" zahraje písničkové představení "Písničky z pošťákovy mošničky"

21. 3. 2019 - Divadlo "Netratrdlo" vystoupí s pohádkou "O nenasytném Otesánkovi"

11. 4. 2019 - Divadélko pro školy zahraje představení s názvem "Africká pohádka"

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Vyučuje se ve dvou třídách:

I. třída (1. a 2. ročník) - třídní učitelka Mgr. Dana Popová

II. třída (3., 4., 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Nikola Smetanová

 

Školní družina - Bc. Marcela Šendová

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

 

Jednodenní pololetní prázdniny přioadnou na pátek 1. února 2019.


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 4. března do 10. března 2019. Nástup do školy 11. března 2019.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek (Velký pátek) 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Státní a ostatní svátky ve školním roce:

28. 9. 2018 (pátek)

19. 4. 2019 – Velký pátek

22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí

1. 5. 2019 – (středa)

8. 5. 2019 – (středa)

 

 

 

Předpokládaný termín třídních schůzek:

28. 11. 2018 (středa)

24. 4. 2019 (středa)

 

 

Ředitelské volno

3. a 4 . ledna 2019 (čtvrtek a pátek)

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz