Školní jídelna

tel. 724 191 917

Vedoucí školní jídelny: Martina Komendová

Kuchařka: Marie Kosmáková

Stravování ve školním roce 2018/2019

Stravování ve školním roce 2018/2019

Školní jídelna poskytuje školní stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.

Školní jídelna je v provozu během školního roku.

O prázdninách, kdy je MŠ i ZŠ uzavřena, je mimo provoz.

Cena stravování

Tvorba cen pro školní a závodní stravování vychází z platné právní úpravy (vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Školní stravování nelze poskytnout ve dnech nepřítomnosti ve škole. Žáci či zákonní zástupci dětí jsou povinni odhlásit si stravu na všechny dny své nepřítomnosti. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Přihláška ke stravování

Za každé nově nastupující dítě je nutné vyplnit Přihlášku ke stravování. Přihláška dítěte ke stravování je k vyzvednutí v kanceláři ŠJ. Vyplněná se odevzdává do 1 týdne od zahájení stravování.

Podáním přihlášky je strávník automaticky ke stravování přihlášen a je proto třeba odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. čísle 724 191 917 nejpozději do 7:30 hodin v den nepřítomnosti nebo den předem do 14:00 hodin.

Kontakt na školní jídelnu

Telefon: 724 191 917

..................................................................................................................................................................................................................

Úhrada a výše stravného

 

Mateřská škola (celodenní), strávníci 3 – 6 let a 7 let

Přesnídávka dopolední

7,- Kč

Oběd

16,- Kč (3 - 6 let)

17,- Kč (7 let)

 

Svačina odpolední

6,- Kč

Pitný režim

3,- Kč

Celkem:

32,- Kč (3 - 6 let)

33,- Kč (7 let)

 

Základní škola

Oběd (strávníci 7 - 10 let)

19,- Kč

Oběd (strávníci 11 – 14 let)

22,- Kč

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

Odhlašování obědů do 7.30 hodin.

Platba obědů – nutné uhradit do 20. dne následujícího měsíce.

Úplata za předškolní vzdělávání činí 150,- Kč.

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz