Školní družina

tel. 724 191 955

Vychovatelka: Mgr. Marta Rozsypalová

Školní rok 2016/2017

O úroveň výš


O úroveň výš


Diskuse k Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz